| Hva er nytte og kostnader ved overvannstiltak?

Hva er nytte og kostnader ved overvannstiltak?

Oslo, 19.03.2015

Kraftige nedbørmengder, tette flater og avløpssystemer som ikke er tilstrekkelig dimensjonert fører til høye kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder, og det er ventet at utfordringene vil øke fremover. Sammen med COWI har Vista Analyse gitt en systematisk oversikt over kostnader forbundet med tiltak som reduserer skadepotensialet ved overvann, samt antall overvannshendelser som fører til skade og ulemper per i dag med tilhørende kostnader. Det ses spesielt på nyttevirkninger for bymiljøet av lokale overvannstiltak. Les rapporten.