| Økonomiplanlegging for folkevalgte

Økonomiplanlegging for folkevalgte

Oslo, 27.09.2013

Planlegging utover budsjettåret er en forutsetning for god kommunal økonomistyring. Nordland har over lang tid hatt en svært høy andel av kommuner i ROBEK, et register over kommuner i økonomisk ubalanse. Fylkesmannen i Nordland (FMNO) ønsker med denne veilederen å sette et sterkere fokus på god økonomistyring og de folkevalgtes ansvar og rolle i den kommunale økonomiforvaltningen. Veilederen kan lastes ned her. FMNOs omtale av veilederen kan leses her.