| Nytt prosjekt: effektar av rapportering i skulen

Nytt prosjekt: effektar av rapportering i skulen

Oslo, 08.02.2014

Saman med ideas2evidence skal Vista Analyse kartlegge det samla rapporterings- og dokumentasjonsomfanget i grunnskuelopplæringa. Vi skal vurdere styrkar, veikskapar, utfordringar og moglegheiter ved rapporteringskrava, som er initiert av kommunar, fylkeskommunar og regionale og statlege utdanningsstyresmakter. Det er ei målsetjing at skuleleiarar og lærarar opplever betra balanse mellom rapporteringskrav og nytte av informasjonen i leiing og undervisning.