| Nytte og kostnader ved kystsonekartlegging i Astafjordprosjektet

Nytte og kostnader ved kystsonekartlegging i Astafjordprosjektet

Oslo, 09.01.2014

Som grunnlag for en mulig landsomfattende kartlegging av Norges kystområder har Vista Analyse på oppdrag fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Astafjordprosjektet, som er det mest omfattende kartleggingsprosjektet i kystsonen som er gjennomført i Norge. Analysen viser at Astafjordprosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt og i tillegg har en rekke betydelige potensielle nytteeffekter. Les rapporten.