| Makroøkonomiske analyser innen miljøområdet

Makroøkonomiske analyser innen miljøområdet

Oslo, 22.08.2007

Vista Analyse har på oppdrag fra Nordisk ministerråd utarbeidet en rapport om makroøkonomiske analyser innen miljøområdet. Rapporten gir en oversikt over makroøkonomiske analyser innenfor temaene klima- og langtransporterte luftforurensninger, og omhandler analyser: (1) for hele verden, (2) med fokus på EU/Europa, og (3) med fokus på ett av de nordiske landene. Utgangspunktet er et begrenset utvalg av studier som til sammen gir et representativt bilde av den eksisterende litteraturen. Last ned rapporten.