| Nytten av samferdselsprosjekter undervurderes

Nytten av samferdselsprosjekter undervurderes

Oslo, 01.03.2011

– Nyttekostanalysene som benyttes for å beregne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av samferdselsprosjekter bør videreutvikles, sier siviløkonom Nicolai Heldal i Vista Analyse. Heldal var en av foredragsholderne på konferansen Arena Møreaksen i Molde 23.februar, der tema var samfunnsøkonomiske analyser og finansiering av samferdselsprosjekter.

Presentasjonen var blant annet basert på en rapport om mernytte, utarbeidet av Vista Analyse for Oslo kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Ruter AS.

Heldals presentasjon
Intervju av Heldal i Aftenposten i forbindelse med foredraget
Rapporten som presentasjonen baserer seg på