| Nytt stort forskningsprosjekt til Vista Analyse

Nytt stort forskningsprosjekt til Vista Analyse

Oslo, 27.02.2018

I samarbeid med TØI, SSB og Menon er Vista Analyse tildelt forskningsprosjektet A Norwegian General Equilibrium Modelling System. Prosjektet skal vare i ti år. Kjernen i prosjektet er å videreutvikle den regionale likevektsmodellen NOREG, som Vista og Menon bruker i øyeblikket. Årlige fremskrivninger av regionale utviklingstrekk, og omfattende kontakt med brukere av modellresultater er en forutsetning. I prosjektgruppa har Vista et særlig ansvar for brukerkontakt og involvering.