| Nytt prosjekt: Skatt og ulikhet i Uganda

Nytt prosjekt: Skatt og ulikhet i Uganda

Oslo, 16.08.2021

I samarbeid med SSB er Vista Analyse tildelt oppdraget Skatt, utvikling og ulikhet. Oppdragsgiver er Utenriksdepartementet. Departementets Utviklingspolitiske analysenettverk skal bruke vårt arbeid til bedre å forstå nasjonal dynamikk i offentlig administrasjon og skattesystemer i utviklingsland. I høst skal vi studere Uganda. Det er to forskningsspørsmål: i) hvem fordeler og administrerer skatteinntektene, og ii) hva brukes skatteinntektene til, herunder: brukes skatteinntektene til å bekjempe ulikhet. – Vi ser frem til å begynne dette viktige arbeidet sammen med SSB, sier prosjektleder Haakon Vennemo.