| Nytt oppdrag: 2040 begynner nå - Kunsten å unngå kommunal kollaps

Nytt oppdrag: 2040 begynner nå - Kunsten å unngå kommunal kollaps

Oslo, 12.08.2021

Vista Analyse skal sammen med Boldt og Visma gjennomføre prosjektet «2040 begynner nå - Kunsten å unngå kommunal kollaps» på oppdrag av KS.

KS har som mål å tilrettelegge for nyttig og relevant kommunikasjon til kommunene om utfordringer og muligheter inn i fremtiden. Kommunenes hverdag dreier seg ofte om kortsiktige løsninger, mens de langsiktige utfordringene settes på vent.

Videre har KS som ambisjon å komme videre med oppmerksomhet om mulighetsrom som kan bidra til å utløse ideer og etablere mer langsiktige perspektiver som grunnlag for prioriteringer. Kunnskap om utfordringer skal koples mot rom for å tenke nytt, og med mål om å få opp ideer med utgangspunkt i alternative fremtidsbilder.

Oppgaven vår er i korthet: Hvordan kombinere formidling om et krevende bilde med en offensiv optimistisk tilnærming slik at det utløser ideer og inspirasjon til alternativ tenkning.

Arbeidet omfatter stor grad av prosess og dialog blant annet mot et utvalg kommuner, fylkeskommuner og departement. Leveransen blir et dynamisk verktøy som publiseres på KS sine nettsider.