| Vista Analyse gir råd til somaliske myndigheter om forvaltning av naturressurser

Vista Analyse gir råd til somaliske myndigheter om forvaltning av naturressurser

Oslo, 18.08.2021

Vista Analyse har overlevert rapporten Description of work for Somalian Ministry of Finance, and some reflections on way forward til NORAD og til den somaliske føderale regjeringen. Rapporten er skrevet av Bjørnar Andreas Kvinge, Phil Swanson og Herman Ringdal fra Vista Analyse og skattejurist Svein Osvik fra Osvik Consult.

Rapporten inneholder en beskrivelse av vårt arbeid sammen med Somalias finansdepartement (MoF) og Somalias departement for olje og mineraler (MoPMR).

I 2018 ble Vista Analyse engasjert av Norad og Olje for Utviklingsprogrammet for å støtte den føderale regjeringen i Somalia (FGS), spesielt Finansdepartementet (MoF) og Departementet for olje og mineraler (MoPMR) knyttet til inntektsforvaltning fra mulig fremtidig petroleumsvirksomhet. Inntektsstyring inkluderer alt fra spesifikk petroleumsbeskatning, gjennom prognoser for fremtidig petroleumsvirksomhet, forståelse av petroleumsinntekter i forhold til resten av økonomien og virkningen på statsbudsjettet, samt intertemporale beslutninger om sparing, fondsmekanismer og planer for en robust økonomi i fremtiden. Vi har primært arbeidet med kapasitetsbygging. Prosjektet ble avsluttet i sommer.

Vista holdt en online workshop i juni, hvor funn fra en tidlig versjon av rapporten ble presentert. Denne rapporten er ferdigstilt basert på innspill fra workshopen.

Vi er glade for det gode samarbeidet vi har hatt med Somalias myndigheter og vi ønsker dem alt godt i arbeidet med å videreutvikle landet.

Rapporten er til internt bruk.