| Nytt prosjekt: Sammenligning av kvaliteten på veinettet i Norge og Europa

Nytt prosjekt: Sammenligning av kvaliteten på veinettet i Norge og Europa

Oslo, 24.08.2021

Vista Analyse har tidligere gjennomført en kartlegging av status og utvikling i kvaliteten på det norske veinettet for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). På bakgrunn av dette arbeidet har Vista Analyse nå fått i oppdrag av OFV å gjennomføre en sammenligning av det norske veinettet opp mot veinettet i sammenlignbare land i Europa. Vi vil blant annet belyse temaer som fremkommelighet, kvalitet, bruk av veinettet, mv. Vi gleder oss til nok et spennende prosjektet for OFV, sier prosjektleder Erlend Dysvik.