Erlend Dysvik

Erlend Dysvik er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Han kommer fra en stilling som senior transportanalytiker i Vy Gruppen AS. I Vy Gruppen har han jobbet i 8 år med analyse av persontransportmarkedet for tog i Norge og Sverige. Her har han jobbet med utvikling og anvendelse av transportmodeller for passasjer- og inntektsprognoser. Han har utbredt prosjektlederkompetanse og har ledet arbeidene med trafikk- og inntektsprognoser i Vy Gruppens anbud ved nettokontrakt i Norge og Sverige. Erlend har tidligere jobbet som rådgiver/næringsanalytiker i Statistisk Sentralbyrå ved seksjon for Nasjonalregnskap. Her har han beregnet nasjonalregnskapstall for bygg- anlegg- og eiendomsnæringene, hotell og restaurant og reiselivsvirksomhet. Han har hatt ansvar for fylkesfordelt nasjonalregnskap og varekonsumindeksen.

Publikasjoner av Erlend Dysvik: