| Ny rapport: Samfunnsøkonomisk analyse av nye servicejobber

Ny rapport: Samfunnsøkonomisk analyse av nye servicejobber

Oslo, 20.08.2021

På vegne av NHO Service og Handel, i samarbeid med Pårørendealliansen og Fremtiden i våre hender, har Vista Analyse utredet ordningen Nye Servicejobber. Ordningen innebærer et skattefradrag for den som etterspør servicetjenester i hjemmet, hvitt. Liknende ordninger finnes i Sverige og flere europeiske land. Rapporten er tilgjengelig her.

Dersom skattefradraget i Norge blir lik den svenske, vil ordningen medføre 1 100 nye årsverk innenfor servicetjenester, hvor om lag 600 er årsverk fra arbeidstakere som tidligere arbeidet svart, var arbeidsledige eller stod utenfor arbeidslivet. De 600 årsverkene vil gi om lag 900 stillinger. Inntektstapet for staten vil beløpe seg til rundt 1,4 milliarder kroner i året. Det skyldes at inntektstapet på dagens hvite omsetning ser ut til å være større enn responsen fra økt hvit omsetning. Den årlige samfunnsøkonomiske kostnaden av tiltaket blir om lag 195 millioner kroner. Det finnes imidlertid velferdsgevinster som ikke er prissatt i analysene. Den viktigste gevinsten er kanskje at vi har ikke har verdsatt hvor mye det koster samfunnet at personer uten tiltaket ville ha stått uten arbeid.

En større respons på prisreduksjonen i Norge enn det svenske erfaringer tyder på, kan gjøre ordningen samfunnsøkonomisk lønnsom. Prisforskjellen på hvite og svarte tjenester blir liten med det foreslåtte tiltaket. Det innebærer at dersom mange i Norge ser hvite og svarte tjenester som forholdsvis likeverdige, kan overgangen fra svart til hvit vise seg å være større i Norge. Vi beregner at ordningen er lønnsom hvis den øker markedet 37 prosent eller mer.

Rapporten var tema for et arrangement under Arendalsuka, som ble filmet og er tilgjengelig her.