| Nytt prosjekt – samfunnsøkonomisk analyse av biorest som klimatiltak

Nytt prosjekt – samfunnsøkonomisk analyse av biorest som klimatiltak

Oslo, 22.08.2019

Vista Analyse og Norsk Landbruksrådgiving skal på oppdrag fra Landbruksdirektoratet gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av økt bruk av biorest som klimatiltak. Formålet med analysen er å undersøke potensialet og forutsetninger for økt bruk av biorest fra biogassproduksjon, samt beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og klimaeffekt av tiltaket. Utredningen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlag til arbeidet med Klimakur 2030.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website