| Konsekvenser av Autisme- og touretteutvalgets forslag

Konsekvenser av Autisme- og touretteutvalgets forslag

Oslo, 22.08.2019

Vista Analyse skal utføre en analyse av kostnader og konsekvenser av Autisme- og touretteutvalgets forslag. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestene til personer med autisme og beslektede diagnoser.

Tjenestetilbudene utvalget ettergår er tverrsektorielle og omfatter både helsesektoren, opplæring, arbeid, sosiale tjenester, bolig og familielivet generelt, som også inkluderer pårørende.

Utvalget leverer sin utredning innen 31. desember 2019.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website