| Nytt prosjekt: Samfunnsanalyse av ny sykehusstruktur i Innlandet

Nytt prosjekt: Samfunnsanalyse av ny sykehusstruktur i Innlandet

Oslo, 01.09.2020

På vegne av Helse Sør-Øst RHF skal Vista Analyse og COWI samarbeide om å utrede en samfunnsanalyse av ny sykehusstruktur for Innlandet. Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt et framtidig målbilde som innebærer et stort akuttsykehus ved den nye Mjøsbrua, fortsatt drift ved sykehuset i Tynset og to nye sykehus i byene Hamar, Gjøvik, Elverum eller Lillehammer. To byer mister dermed sykehus.

Beslutning om ny sykehusstruktur for Innlandet vil få betydning regionalt. En samfunnsanalyse vil dokumentere de samfunnsmessige konsekvensene av ulike alternativ både for områder som får nytt sykehus og for byene som mister sine sykehus.

Vista Analyse vil ha hovedansvar for temaene:

Se COWIs omtale av prosjektet her.