| Nytt prosjekt om delingsøkonomi og miljø

Nytt prosjekt om delingsøkonomi og miljø

Oslo, 09.02.2017

Vista Analyse skal på oppdrag for Nordisk Ministerråd gjennomføre en analyse av mulige miljøvirkninger av ulike initiativ innenfor delingsøkonomien knyttet til transport, bolig/overnatting, andre små kapitalgjenstander og tjenester. Hovedfokus vil være på CO2-utslipp, men vi vil også vurdere virkningene på lokal luftkvalitet og utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer.