| Milliardvekst for delingsøkonomi

Milliardvekst for delingsøkonomi

Oslo, 08.02.2017

Vista Analyses rapport om delingsøkonomien i Norge blir omtalt i Klassekampen i dag. "Delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi - idag og i fremtiden" var en del av informasjonsgrunnlaget til regjeringens utvalg om delingsøkonomi. Utvalget leverte sin rapport til regjeringen på mandag. Les artikkelen her.