| Demper delingsfrykten

Demper delingsfrykten

Oslo, 21.02.2017

Roger Skjerva, sjefsøkonom i IKT Norge og medlem i delingsøkonomiutvalget, demper frykten for delingsøkonomien i en artikkel i Klassekampen. Artikkelen henviser til Vista Analyses rapport. Les hele saken her.