| Nytt prosjekt: Kunnskapsgrunnlag for miljøkrav i drosjenæringen

Nytt prosjekt: Kunnskapsgrunnlag for miljøkrav i drosjenæringen

Oslo, 06.11.2017

Foto: Petter Haugneland/elbil.no

Vista Analyse har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å gjennomføre en kartlegging som skal gi kunnskapsstatus og oversikt over problemstillinger knyttet til omstilling i dagens drosjemarked mot en høyere andel nullutslippsbiler, virkemidler som kan benyttes av kommuner og fylker for å oppnå dette, og hva det har å si for behovet for infrastruktur.