| Kostnad-nytteanalyse av klimatilpasningsprosjekter

Kostnad-nytteanalyse av klimatilpasningsprosjekter

Oslo, 08.11.2017

Vista Analyse har utarbeidet en veileder for hvordan en kan utføre kostnad-nytteanalyse av klimatilpasningsprosjekter. Veilederen gir også et eksempel på hvordan metoden kan anvendes på én type klimatilpasningstiltak; et regnbed. Metodedokumentet inngår som en del av et bilateralt prosjekt med Polen, som finansieres av EØS-midler og Polens statsbudsjett. Prosjektets formål er å gjøre polske byer bedre tilpasset klimaendringer ved å øke kunnskapen om klimatilpasning på lokalt nivå. Vista Analyse har samarbeidet med et forskningsinstitutt i Warszawa på prosjektet (the Institute of Environmental Protection – National Research Institute).

Les rapporten her.