| Nytt prosjekt: Alternativer for jernbane på Østlandet

Nytt prosjekt: Alternativer for jernbane på Østlandet

Oslo, 03.07.2020

Utbygging av jernbanen på Østlandet må gjøres i fornuftig tempo og rekkefølge. Utbygger Bane Nor har engasjert Vista Analyse for å analysere samfunnsøkonomisk nytte og kostnad av forskjellige gjennomføringsalternativer på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen. Vi skal beregne tradisjonell samfunnsøkonomisk lønnsomhet og såkalt mernytte. – Prosjektet befester Vista Analyses rolle som ledende kompetansemiljø på jernbane i Norge. Vi er glade for å kunne hjelpe Bane Nor, sier daglig leder Haakon Vennemo.