| Nytt prosjekt: Gjennomgang av naturskadeforsikringen

Nytt prosjekt: Gjennomgang av naturskadeforsikringen

Oslo, 04.03.2019

Naturskadeutvalget la nylig fram sin utredning om naturskadeforsikringsordningen. (NOU 2019: 4). Vista Analyse skal på oppdrag for Finans Norge vurdere den historiske lønnsomheten for selskapene i ordningen samt vurdere om ordningen har vært konkurransevridende og/eller vil bli det dersom utvalgets forslag følges opp.