| Nytt oppdrag: Fiskerihavn i Langevåg

Nytt oppdrag: Fiskerihavn i Langevåg

Oslo, 01.03.2019

Vista Analyse skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å etablere ny fiskerihavn i Langevåg i Bømlo kommune. Oppdragsgiver er Bømlo fiskerihavn AS, og arbeidet er en oppdatering av tilsvarende analyse utført av Vista i 2015 for Kystverket. Det skal nå gjennomføres en ny kartlegging av nytte- og kostnadsvirkninger etter at elementer med betydning for netto nytte av tiltaket er endret de siste årene, ifølge oppdragsgiver. Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website