| Nytt oppdrag: Kartlegging av mobilapplikasjoner

Nytt oppdrag: Kartlegging av mobilapplikasjoner

Oslo, 11.03.2019

På oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og ikt skal Vista Analyse kartlegge og analysere mobilapplikasjoner i Norge. Formålet er å få oversikt over hvor mange mobile applikasjoner som er aktuelle for kontroll med hensyn til regelverk for universell utforming, og bygge kunnskap om disse løsningene. Anskaffelsen vil være en leveranse innen områdeovervåking og samtidig være et kunnskapsgrunnlag for framtidige kontroller utført av tilsynet for universell utforming av ikt i Difi.