| Nytt prosjekt: Evaluering av føringstilskuddet

Nytt prosjekt: Evaluering av føringstilskuddet

Oslo, 16.11.2017

Vista Analyse har fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å evaluere effektene av føringstilskuddet i fiskerinæringen, som gir økonomisk støtte til frakt av fisk fra ett område i landet til et annet.