| Norges Bank følger Vistas råd

Norges Bank følger Vistas råd

Oslo, 17.11.2017

I en rapport fra mars i år argumenterte Vista Analyse med at oljefondet burde selge sine oljeaksjer for å redusere den norske statens samlede risiko. Årsaken er blant annet at staten allerede er tungt inne i olje gjennom Statoil, SDØE og skatteinntekter fra fremtidige oljeproduksjon. Nå har Norges Bank fulgt Vistas råd. I et brev til Finansdepartementet ber banken om at oljefondet får trekke seg ut av olje. Vistas rapport ble skrevet på oppdrag fra Greenpeace. Prosjektleder var Michael Hoel. Les vår rapport her, og brevet fra Norges Bank her.