| Graveskader koster samfunnet i underkant av 800 millioner kroner i året

Graveskader koster samfunnet i underkant av 800 millioner kroner i året

Oslo, 13.07.2020

Vista Analyse har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert de samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen. Basert på en omfattende gjennomgang av ulike datakilder kommer vi fram til at det skjer om lag 4000 graveskader hvert år som berører flere enn 1–2 kunder, og om lag 12 000 små skader som berører 0–2 kunder. De store skadene har klart større samfunnsmessig kostnad. Vi beregner at den samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til graveskader ligger på snaue 800 millioner kroner i året. Anslaget er usikkert.

Les rapporten her