| Nytt oppdrag: Vistas medarbeider deltar som ekspertrådgiver for ILO-konferanse

Nytt oppdrag: Vistas medarbeider deltar som ekspertrådgiver for ILO-konferanse

Oslo, 15.05.2020

Vistas medarbeider, Leonid Andreev, skal ta del i International Labour Organization (ILO) webkonferanse som norsk ekspert. ILO er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. Konferansen tar for seg de økonomiske konsekvensene av COVID-19 for arbeidsmarkedet, og hvilke statlige tiltak som er iverksatt for å støtte næringslivet og befolkningen. Webkonferansene skal bidra med ny og oppdatert kunnskap for Arbeids- og velferdsdepartementer i ulike land, samt andre arbeidsgivers- og arbeidstakerorganisasjoner.