| Nytt oppdrag: Utredning av prøveordning med overtagelse av Drammen psykiatrisk senter (DPS)

Nytt oppdrag: Utredning av prøveordning med overtagelse av Drammen psykiatrisk senter (DPS)

Oslo, 28.03.2019

Fra 1. januar 2020 blir Drammen, Nedre Eiker og Svelvik en sammenslått ny kommune, nye Drammen. I den forbindelse ønsker kommunen seg flere, større oppgaver i tråd med intensjonene i kommunereformen. Den nye storkommunen vurderer derfor om kommunen skal søke om å delta i forsøk med å overta driftsansvaret for Drammen DPS (Drammen Distriktspsykiatriske senter). Vista har vunnet oppdraget med å bistå nye Drammen i denne prosessen sammen med Ingeborg Moen Borgerud fra Antzen de Desche.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website