| Store kostnader i plan- og designkonkurranser

Store kostnader i plan- og designkonkurranser

Oslo, 05.04.2019

Vista Analyse har på oppdrag for Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes Fagforbund (Afag), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Bygg 21 gjennomført en kartlegging av konkurransekostnader i fem utvalgte prosjekter og vurdert kostnadsomfanget i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Formålet med kartleggingen er å gi grunnlag for å utvikle bedre konkurransemodeller.

Les rapporten her

Les også oppslag i Dagens Næringsliv (DN) "Statsbygg får refs for høye arkitektkrav"

Les mer på arkitektur.no

Les mer på bygg.no

Les mer på arkitektnytt.no