| Store kostnader i plan- og designkonkurranser

Store kostnader i plan- og designkonkurranser

Oslo, 05.04.2019

Vista Analyse har på oppdrag for Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes Fagforbund (Afag), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Bygg 21 gjennomført en kartlegging av konkurransekostnader i fem utvalgte prosjekter og vurdert kostnadsomfanget i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Formålet med kartleggingen er å gi grunnlag for å utvikle bedre konkurransemodeller.

Les rapporten her

Les også oppslag i Dagens Næringsliv (DN) "Statsbygg får refs for høye arkitektkrav"

Les mer på arkitektur.no

Les mer på bygg.no

Les mer på arkitektnytt.no

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website