| Vista Analyse skal utrede organisering av eiendomsvirksomheten i Haugesund kommune

Vista Analyse skal utrede organisering av eiendomsvirksomheten i Haugesund kommune

Oslo, 26.03.2019

Haugesund kommune ønsker å utrede alternativ driftsmodell til dagens organisering av eiendomsforvaltningen. Vista Analyse har fått i oppdrag å utarbeide en rapport som kan være grunnlag for en beslutning om hvorvidt det er ønskelig å endre gjeldende organisasjonsform. Rapporten vil være en del av grunnlaget for beslutning om eventuell ny driftsmodell og den vil være offentlig tilgjengelig. Utredningen skal omfatte:

«Vi ser fram til et interessant oppdrag. Vista Analyse bidrar jevnlig til utredninger om organisering og styring av offentlig sektor, og det er alltid mye å lære fra disse oppdragene» sier Eivind Tandberg, partner i Vista Analyse og prosjektleder for oppdraget for Haugesund kommune.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website