| Nytt oppdrag: Universell utforming av intranett

Nytt oppdrag: Universell utforming av intranett

Oslo, 20.01.2020

Vista Analyse har blitt engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med innføringen av EU-direktiv 2016/2102 om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Oppdraget er en oppfølging til tidligere arbeid for KMD utført av Vista, og det skal leveres oppdaterte kostnadsestimater for universell utforming av innhold som publiseres på intranettsider i virksomheter på både statlig, regionalt og kommunalt nivå, blant annet for synstolkning, tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon. Vista ser frem til å bistå KMD i deres arbeid med universell utforming.