| Nytt oppdrag: Tiltaksanalyse karbonfangst og -lagring

Nytt oppdrag: Tiltaksanalyse karbonfangst og -lagring

Oslo, 18.03.2019

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Sintef og Vista Analyse gjennomføre en vurdering av potensialet for karbonfangst og -lagring i dag og tiltakskostnader ved bruk av kommersielt tilgjengelige teknologier for CO2-fangst. Utredningen vil blant annet gi en vurdering av utslippsreduksjonspotensial ved bruk av CO2-fangst for de største utslippskildene i Norge, og en vurdering av samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnader.– Vi er glade for at Miljødirektoratet velger Vista Analyse og Sintef til dette viktige arbeidet, sier daglig leder Tor Homleid.