| Nytt oppdrag: Tiltaksanalyse karbonfangst og -lagring

Nytt oppdrag: Tiltaksanalyse karbonfangst og -lagring

Oslo, 18.03.2019

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Sintef og Vista Analyse gjennomføre en vurdering av potensialet for karbonfangst og -lagring i dag og tiltakskostnader ved bruk av kommersielt tilgjengelige teknologier for CO2-fangst. Utredningen vil blant annet gi en vurdering av utslippsreduksjonspotensial ved bruk av CO2-fangst for de største utslippskildene i Norge, og en vurdering av samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnader.– Vi er glade for at Miljødirektoratet velger Vista Analyse og Sintef til dette viktige arbeidet, sier daglig leder Tor Homleid.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website