| Nytt oppdrag: Tilpasset KVU for testfasiliteter for oljevernteknologi og marin forsøpling

Nytt oppdrag: Tilpasset KVU for testfasiliteter for oljevernteknologi og marin forsøpling

Oslo, 24.04.2020

Vista Analyse har i samarbeid med DNV-GL og Advansia fått i oppdrag av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) og Kystverket (KV) å utarbeide en tilpasset konseptvalgutredning (KVU) for testfasiliteter for oljevernteknologi og marin forsøpling. Det er to alternativer som skal utredes og vurderes, begge på Fiskebøl. Oppdraget skal resultere i en selvstendig rapport med rangering av alternativene, men bygge på allerede eksisterende arbeider og kunnskap. Arbeidet løper fram til slutten av august, og vi ser fram til å komme i gang med et spennende oppdrag.