| Nytt oppdrag: Omorganisering i barnevernet

Nytt oppdrag: Omorganisering i barnevernet

Oslo, 07.06.2019

Vista Analyse skal på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell overføring av Bufetats ansvar og oppgaver på barnevernområdet til nye regioner. Overføringen er anbefalt av ekspertutvalget som har vurdert overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Oppdraget er spennende og krever kunnskap både om regionreformen og den pågående barnevernreformen, og byr på utfordrende samfunnsøkonomiske problemstillinger. Oppdraget bekrefter vår posisjon på barnevernområdet og vi takker Barne- og familiedepartementet for at vi igjen er vist tillit til å bistå departementet med en krevende samfunnsøkonomisk analyse sier daglig leder, Haakon Vennemo.