| Ny rapport: Vista Analyse har vurdert lønnsomheten i naturskadeordningen

Ny rapport: Vista Analyse har vurdert lønnsomheten i naturskadeordningen

Oslo, 13.06.2019

Naturskadeutvalget la i februar 2019 fram sin utredning (NOU 2019: 4) der flertallet foreslår endringer i organiseringen av og oppgavene til Norsk Naturskadepool. Finans Norges representant i utvalget er på viktige punkter uenige med resten av utvalget. På oppdrag fra Finans Norge på vegne av If, Gjensidige, Tryg og Fremtind, har Vista Analyse vurdert lønnsomheten i naturskadeforsikringsordningen for selskapene som er medlem i Norsk Naturskadepool og konkurransemessige problemstillinger i eksisterende ordning og utvalgets forslag til ny ordning. Vi finner at den faktiske lønnsomheten forbundet med ordningen er vesentlig lavere enn den kapitalen som formelt er satt av som naturskadekapital.

Les rapporten her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website