| Nytt oppdrag: Evaluering av endring i salærforskriften

Nytt oppdrag: Evaluering av endring i salærforskriften

Oslo, 05.06.2019

Vista Analyse har fått i oppdrag å evaluere effekter av en halvering av salærsatsen for godtgjørelse for reisefravær. Endringen ble innført i 2017. Oppdragsgiver er Justis- og beredskapsdepartementet, og prosjektet varer fram til desember.