Bygg ikke ned matjorda

Oslo, 13.09.2018

Avisa GD/Gudbrandsdølen Dagningen har onsdag 12. september førstesideoppslag om rapporten «Nytte og kostnader ved omdisponering av jordbruksareal til næringsformål for Lillehammer kommune». Vista Analyse har gjennomført analysen på oppdrag for Lillehammer kommune.

I konklusjonen anbefaler Vista Analyse at Lillehammer ikke tar i bruk jordbruksareal til næringsformål på nåværende stadium. Vi anbefaler i stedet kommunen å arbeide målrettet for økt utnyttelse av eksisterende næringsarealer, blant annet gjennom transformasjon av tidligere industriområder (ofte med utdatert bygningsmasse), omdisponering av sentrumsnære næringsareal fra lager, verksted mv til mer urbane funksjoner samt økt arealutnyttelse i handelsklyngene.

Les rapporten her.

Se artikler om saken i GD her og her (bak betalingsmur) samt avisens lederartikkel (åpen).

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR