| Ny rapport: Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem

Ny rapport: Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem

Oslo, 11.01.2019

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Vista Analyse undersøkt sammenhengene mellom kostnader og gevinster ved boligtiltak i eldres private hjem.

Hovedbildet etter våre analyser er at kostnaden ved tiltakene er små sammenliknet med de potensielle gevinstene og at tiltak som fører til redusert behov for hjemmetjenester og institusjonsplass er samfunnsøkonomisk lønnsomme, selv i eksempelberegninger med moderate anslag for gevinster. Særlig kommunene, men i noen grad også staten, kan oppnå besparelser.

Les rapporten her.

Les omtale på KMDs nettsider her.