Nytt oppdrag: Evaluering av Enovas støtteprogram «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger»

Oslo, 23.09.2021

Vista Analyse har fått i oppdrag å evaluere Enovas støtteprogram «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger» (både prosessen og effekten av programmet), i tillegg til å utarbeide en synteserapport som oppsummerer de viktigste konklusjonene i ferdigstilte konseptutredninger. Oppdraget utføres i samarbeid med Asplan Viak. Støtteprogrammet er rettet mot byggsektoren og energisystemaktører, og skal hjelpe virksomheter med å utrede gode beslutningsgrunnlag og gjøre de riktige grepene i prosjektets tidligfase. Dette skal oppfordre til å velge nyskapende energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR