| Ny rapport: Tynset by – strategiske retninger for byutvikling og næringsvekst

Ny rapport: Tynset by – strategiske retninger for byutvikling og næringsvekst

Oslo, 27.09.2021

Vista Analyse har sammen med Dyrvik arkitekter gjennomført en analyse på oppdrag fra Tynset kommune. Rapporten skal være et underlag i arbeidet med ny kommuneplan og arealbruk for Tynset sentrum. Kommunen peker i sin beskrivelse av oppdraget på utfordringer knyttet til stedsattraktivitet, fortetting, transformasjon og byvekst. Erfaringene viser at sentrumsattraktivitet er viktig for å holde på unge innbyggere og legge til rette for dem. Samtidig vil et godt og stedstilpasset tilbud kunne tiltrekke seg kunder fra omlandet, hyttegjester og gjennomreisende/besøkende.

Vista anbefaler at det arbeides mot et mer helhetlig grep på utviklingen av Tynset by. Seks hovedprinsipper er sentrale:

Rapporten kan leses her.