Ny rapport: Tynset by – strategiske retninger for byutvikling og næringsvekst

Oslo, 27.09.2021

Vista Analyse har sammen med Dyrvik arkitekter gjennomført en analyse på oppdrag fra Tynset kommune. Rapporten skal være et underlag i arbeidet med ny kommuneplan og arealbruk for Tynset sentrum. Kommunen peker i sin beskrivelse av oppdraget på utfordringer knyttet til stedsattraktivitet, fortetting, transformasjon og byvekst. Erfaringene viser at sentrumsattraktivitet er viktig for å holde på unge innbyggere og legge til rette for dem. Samtidig vil et godt og stedstilpasset tilbud kunne tiltrekke seg kunder fra omlandet, hyttegjester og gjennomreisende/besøkende.

Vista anbefaler at det arbeides mot et mer helhetlig grep på utviklingen av Tynset by. Seks hovedprinsipper er sentrale:

  • Trekk det grønne elementet inn i sentrum med mål om økt bostedsattraktivitet for ung kompetanse som søker mer urban livsstil.
  • Bidra til næringsmessig klyngetenkning slik at likeartet virksomhet er samlokalisert. Det er bedre og mer praktisk for kunden, herunder også deltidsinnbyggerne, og det effektiviserer arealbruken.
  • Kunnskapsbedriftene bør samlokaliseres inne i sentrum. Dette er et langsiktig mål, men det gir økt sirkulasjon i sentrum og det bidrar til mer urbanitet.
  • De areal- og transportkrevende virksomhetene bør trekkes langt utenfor sentrum. Det er arealer øst på Nytrøa. Utover det kan de lokaliseres i nabokommuner eller på areal utenfor byen.
  • Vær forsiktig med å transformere sentrum til boliger. Boliger i randsonen.
  • Effektiviser arealbruken og samlokaliser handelsboksene i egne områder som er lett tilgjengelig for kundene. Tynset er en handelsby og må fremstå med et effektivt handelstilbud også for de store big-box-konseptene.

Rapporten kan leses her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR