| Ny Vista Analyse-rapport om regulering og ressursforvaltning med nye og mindre aktører på norsk sokkel

Ny Vista Analyse-rapport om regulering og ressursforvaltning med nye og mindre aktører på norsk sokkel

Oslo, 21.04.2021

Vista Analyse har på oppdrag fra Oljedirektoratet analysert mulig virkninger av nye og mindre energiselskaper finansiert av private investeringsselskaper (PE/Private Equity Fund) kommer inn på norsk sokkel.

Analysen finner at selskaper som er finansiert av Private Equity Fund er inne på norsk sokkel i en kortere tid, noe som kan komme i konflikt med myndighetenes ønske om langsiktighet i ressursutnyttelsen. Det er derfor ikke opplagt at slike selskaper vil delta i testing av nye metoder (som Enhanced Oil Recovery) for å gi økt fremtidig utvinning, og heller ikke at de vil delta i langvarige prosjekter knyttet til leting og boring for å finne nye felt. Private Equity selskapenes høye avkastningskrav og kortere investeringshorisont kan tilsi at ledelsen i disse selskapene står overfor sterkere insentiver eller krav til økonomiske resultater. Det øker alternativkostnaden ved å prioritere forebyggende sikkerhetsarbeid.