| Ny rapport

Ny rapport

Oslo, 05.02.2017

Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kartlagt alle eksisterende delingsøkonomiske initiativer i Norge og vurdert delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi i dag og i fremtiden.

Vårt beste anslag er at delingsøkonomien omsatte for 500 millioner kroner i 2015. Fremover venter både aktørene selv og observatører en høy vekst. På usikkert grunnlag anslår vi en omsetning på 42 milliarder kroner i 2025. Det innebærer henimot 60 prosent vekst i året.

Last ned rapporten.