| Vista Analyse takker av partnere

Vista Analyse takker av partnere

Oslo, 30.01.2017

Karin Ibenholt, Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Simen Pedersen og Ståle Navrud har valgt å tre ut av Vista Analyse. Karin går til Samfunnsøkonomisk analyse, og de fire øvrige går til Menon. Vi takker dem for innsatsen og ser frem til videre samarbeid.
Dette gir oss rom til å ansette nye mennesker. Vista Analyse ble etablert i 2000 og er i dag et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomiske utredninger. Vi setter vår stolthet i høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Gode samfunnsøkonomer som ønsker å bidra på ferden videre, bes ta kontakt med daglig leder, Tyra Ekhaugen.