| Ny rapport viser at det er MILLIARDER Å SPARE PÅ Å FÅ UNGE I JOBB

Ny rapport viser at det er MILLIARDER Å SPARE PÅ Å FÅ UNGE I JOBB

Oslo, 26.04.2010

Vi har definert marginalisert ungdom til å være ungdommer mellom 16 og 30 år som er utenfor utdanning, militærtjeneste og arbeid i minst tre år.

Basert på stiliserte, men likevel realistiske eksempler, finner vi at den nedre grensen for samfunnsøkonomiske kostnader ved marginalisert ungdom har en nåverdi på 5 milliarder kroner. Kostnader opp mot en nåverdi på 13-14 milliarder kroner kan ikke utelukkes.

Et eksempel på et vellykket tiltak er et som reduserer antallet på uføretrygd med 100 personer, og får dem over i gruppen sykemeldte og arbeidsledige i 2 år, og ellers i arbeid livet ut - uten tap av produktivitet. Gjennom et slikt tiltak tjener samfunnet 1,1 milliard kroner i nåverdi. Uttrykker en dette i kroner per år, kan gevinsten være på rundt 40 millioner kroner per år i 42 år, dvs 400 000 kroner per person i 42 år.