| Ny kraftledning over Hardangerfjorden: En samfunnsøkonomisk optimal løsning?

Ny kraftledning over Hardangerfjorden: En samfunnsøkonomisk optimal løsning?

Oslo, 16.03.2010

Aktuell kommentar publisert i tidsskriftet Samfunnsøkonomen nr 2/2010. Bygger på rapporten Kraftledninger over Hardangerfjorden - Lønnsomhet og alternativer av 3. desember 2009, som Vista Analyse utarbeidet på oppdrag fra Den Norske Turistforening (DNT).

Last ned artikkelen.

Last ned rettelse til artikkelen.