| Ny rapport: Statlig eierskap til riksvegferjene kan gi mer konkurranse, men neppe lavere kostnader

Ny rapport: Statlig eierskap til riksvegferjene kan gi mer konkurranse, men neppe lavere kostnader

Oslo, 08.09.2016

I foreliggende rapport som vi har utarbeidet på oppdrag for NHO Sjøfart vises det at statlig eierskap til riksvegferjene kan gi mer konkurranse blant aktørene i ferjemarkedet, men neppe lavere kostnader. For å øke konkurransen og samtidig redusere kostnadene foreslås i stedet en rekke tiltak knyttet til kapitaltilgang, strategier for utlysing av nye kontrakter og utforming av krav i utlysingene. Last ned rapporten.