| Miljødifferensierte bomtakster

Miljødifferensierte bomtakster

Oslo, 13.09.2016

Vista Analyse har beregnet virkningene av to alternative utforminger av miljødifferensierte bomtakster i Oslo. I rapporten viser vi at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er positiv i begge konsept, men høyest ved miljødifferensierte bomtakster basert på euroklasse for alle kjøretøy. På den andre siden er reduksjonen i utslippet av NOx sterkest ved miljødifferensierte bomtakster basert på drivstofftype for lette kjøretøy og euroklasse for tunge kjøretøy. Konseptenes addisjonelle bidrag til utslippsreduksjoner er imidlertid relativt små sammenlignet med den forventede nedgangen i utslippet av NOx i årene framover, med videreføring av dagens bompengetakster. Last ned rapporten.