| Ny rapport: Fylkeskommunenes virkemidler for verdiskaping fra regionale energiressurser

Ny rapport: Fylkeskommunenes virkemidler for verdiskaping fra regionale energiressurser

Oslo, 30.04.2021

Vista Analyse har på oppdrag fra Kraftfylka laget en rapport som analyserer virkemidler i fylkeskommunene for å legge til rette for verdiskaping fra energiressurser. Rapporten bygger i hovedsak på to undersøkelser rettet mot henholdsvis folkevalgte og ansatte i fylkeskommunene i Kraftfylka, samt NHOs regionkontorer i de samme fylkene.

Regionale forskningsfond og forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION), oppdrag til Innovasjon Norge og regionale næringsfond fremstår ifølge undersøkelsen som de viktigste virkemidlene å styrke dersom fylkeskommunene i større grad skal kunne legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping fra energiressurser. Offentlig innkjøp og subsidier vurderes som de viktigste virkemidlene for økt elektrifisering av transportsektoren, mens regulatoriske virkemidler i liten grad trekkes frem.